Instructies taken

Taken bij thuiswedstrijden

Alle thuiswedstrijden van de jeugd en senioren worden gespeeld op zaterdagmiddag in Sporthal de Oosterbliek en soms in de Hoefslag.

Bij thuiswedstrijden moeten er allerlei taken worden verricht.

Dit zijn o.m. scheidsrechter bij jeugdwedstrijden, zaalwacht (dit houdt b.v. in het invullen van het zaalrooster, leiding geven bij het opzetten van de velden etc.) en teller.

Om deze taken zo goed mogelijk te verdelen wordt een rooster opgesteld waarbij elk verenigingslid bij toerbeurt één van deze taken vervult. Dit rooster wordt gepubliceerd in het Smesje.

Ben je eventueel verhinderd, dan is het de bedoeling dat je zelf voor vervanging zorgt, bijvoorbeeld door te ruilen met iemand anders.

Aanwezig zijn:

Voor een thuiswedstrijd moet je 30 minuten voor de wedstrijd aanwezig zijn. Voor een uitwedstrijd wordt op de training een vertrektijd afgesproken. Onthoud dit tijdstip goed!

Afzeggen:

Bij voorkeur niet afzeggen! Mocht dit toch nodig zijn, bij de coach melden dat je niet kunt spelen op een bepaalde dag. Het liefst zo ver mogelijk van te voren.

Rijden:

Het zal duidelijk zijn dat een team voor een uitwedstrijd vervoer nodig heeft. In de jeugdbrief wordt voor ieder jeugdteam welke een uitwedstrijd heeft, een aantal ouders verzocht het team te vergezellen zodat het vervoer daarmee is gegarandeerd. Dit zal per toerbeurt gaan. Een ouder die verhinderd is, zal zelf voor vervanging moeten zorgen, bijvoorbeeld door te ruilen met een ander. Zorgt u voor een goede inzittendenverzekering!

Tellen:

Per toerbeurt krijgen ouders een telbeurt toegewezen. De bordjes omdraaien is niet moeilijk, de scheidsrechter geeft aan welk team een punt verdient. Het wedstrijdformulier verdient wat aandacht, maar de zaalwacht of een van de coaches of Meteoor-officials kan u hierbij helpen. We vragen u zelf te zorgen voor vervanging als u niet kunt tellen.

Fluit & Telbeurten Spelers:

Spelers worden soms ingedeeld om te fluiten of te tellen bij een ander team. We vragen de spelers om zelf voor vervanging te zorgen als ze niet kunnen fluiten of tellen. Wanneer een speler niet komt opdagen en geen vervanging regelt zal deze in het vervolg vaker worden ingedeeld.

Nethoogten:

Heren Senioren 2 m 43 cm
Dames Senioren 2 m 24 cm
Meisjes A-jeugd 2 m 24 cm
Meisjes B-jeugd 2 m 15 cm
Meisjes C-jeugd 2 m 05 cm
Jongens A-jeugd 2 m 43 cm
Jongens B-jeugd 2 m 24 cm
Jongens C-jeugd 2 m 05 cm

Wijzigingen:

Graag alle wijzigingen in  tellers, rijders en scheidsrechters  doorgeven aan de wedstrijdsecretaris: Anton Broere, wedstrijdsecretaris@de-meteoor.nl.