Contact

Algemeen

Voor vragen over de Meteoor en meer informatie over de trainingen kun je contact opnemen met het secretariaat.

Correspondentie-adres De Meteoor
Cissy van Marxveldtstraat 30
4207MK Gorinchem

secretariaat@de-meteoor.nl

Aan-/afmeldingen en adreswijzigingen graag schriftelijk doorgeven aan het secretariaat en/of aan ledenadministratie@de-meteoor.nl. Afmelding 1 x per jaar vóór 30 april.

Kader

Voorzitter: Jan Bonnemaijers, telefoon 06-57588177, voorzitter@de-meteoor.nl.

Penningmeester: Michel Morang, penningmeester@de-meteoor.nl.

Wedstrijdsecretaris: Anton Broere, telefoon: 06 21 555 222, wedstrijdsecretaris@de-meteoor.nl.

Recreanten: Wim Weck, recreanten@de-meteoor.nl.

Jeugd: Dennis Walgaard, redactie@de-meteoor.nl.

Toernooien: Inge Dreux, toernooi@de-meteoor.nl.

Website: Dennis Walgaard, redactie@de-meteoor.nl

Speellocaties

De Oosterbliek
Wiardi Beckmanplein
Telefoon (0183) 629984

Van Rappard
Wijnkoperstraat 5
Telefoon (0183) 665613

De Hoefslag
Hoefslag 9-A
Telefoon (0183) 633197

Zie ook de routebeschrijvingen.